สมาคมแจง True เหตุเลื่อนเวลาเปิดลีก

สมาคมแจง True เหตุเลื่อนเวลาเปิดลีก

สมาคมฟุตบอลไทย ออกโรงชี้แจง True ถึงเหตุผลที่ต้องเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกออกไป

สมาคมแจง True เหตุเลื่อนเวลาเปิดลีก

งานนี้ขอเคลียร์กันแบบชัดเจน เมื่อ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกโรงชี้แจง บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (True) ถึงเหตุผลที่ต้องเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกออกไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่ยังค้างคากันอยู่

ตามที่ปรากฏข่าวว่า บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (True) ได้รับผลกระทบ จากกรณีที่  สมาคมฟุตบอลไทย ไม่เรียกหารือกรณีการเลื่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาล 2563 ทางสมาคมขอเรียนให้ทราบว่า True มีคุณูปการต่อการพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติ โดยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทยาวนานนับแต่ปี 2556

จากเม็ดเงินมูลค่าดังกล่าว ทำให้สโมสรสมาชิกและสมาคมสามารถนำเงินสนับสนุนไปพัฒนากีฬาฟุตบอลอาชีพในระบบลีกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สมาคมสามารถพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลของชาติได้อย่างต่อเนื่อง จนกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นที่นิยมของชาวไทยอยู่แล้ว เป็นที่นิยมยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก

เมื่อต้นปี 2563 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพตามฤดูกาลเป็นไปตามปฏิทินการแข่งขันที่ได้วางแผนไว้ ความปรากฏว่าได้เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แพร่กระจายไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทย ทำให้การจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการต่าง ๆ ในโลก และกีฬาอื่น ๆ ต่างเลื่อนการจัดการแข่งขัน เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมา

ประเทศไทยและสมาคม ก็ไม่อาจฝืนจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ เพราะจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วออกข้อกำหนดไม่ให้มีการแข่งขันกีฬา จึงเป็นพฤติการณ์อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่มิอาจป้องกันได้ อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของสมาคม

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอน สโมสรสมาชิก และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สมาคมมิได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามแก้ไขปัญหาและวางแนวทางการกลับมาจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ดังเดิม ในทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบรรเทาเบาบางลง และคลี่คลายไปในทางที่สามารถป้องกันได้

นอกจากนี้ สมาคมยังได้ประชุมร่วมกับสโมสรสมาชิก เพื่อหาแนวทางการจัดการแข่งขัน และกำหนดวันเวลาที่จะกลับมาแข่งขันใหม่ ในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการแข่งขันสำหรับฤดูกาลปี 2563 ที่เหลืออยู่ ในเดือนกันยายน 2563 และสิ้นสุดฤดูกาลในเดือนพฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ เนื่องจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้องมีการเตรียมทีมไว้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองเดือน และการจัดการแข่งขันน่าจะมีอุปสรรค เนื่องจากการสรรหานักกีฬาฟุตบอล เพื่อลงทะเบียนเข้าทำการแข่งขันตามขั้นตอนต้องใช้เวลาตามสมควร สำหรับนักกีฬาต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตามข้อจำกัดที่ออกโดยกรมควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมีการกักตัวตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

ในการนี้เพื่อให้การแข่งขันเกิดขึ้นได้โดยมีแนวทางการป้องกันและการแพร่ระบาดโรค สมาคม จึงได้สร้างระเบียบและขั้นตอนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแบบปิดไว้ จนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดผ่อนคลายมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคให้จัดการแข่งขันกีฬาได้

ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สมาคมได้ทำหนังสือถึง True แจ้งให้ทราบถึงกำหนดการแข่งขันฤดูกาล 2563 โดยได้ส่งปฏิทินการแข่งขันให้ด้วย สมาคมรับแจ้งจากผู้บริหาร True ว่าได้รับหนังสือแล้ว และจะดำเนินการตอบโดยเร็ว จนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สมาคมได้แจ้งให้บริษัท ไอสปอร์ต จำกัด เตรียมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตามปฏิทิน และแจ้งให้ True เตรียมความพร้อมแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้นายกรัฐมนตรีจะออกข้อกำหนดผ่อนปรนให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ก็ตาม แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนสำหรับการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรค (มาตรการทางสาธารณสุข) ที่ทางราชการกำหนด หากไม่ดำเนินการตามนั้น การอนุญาตให้แข่งขันกีฬาอาจถูกสั่งให้ยุติการจัดการแข่งขันกีฬาได้ และมีความผิดต้องรับโทษด้วย

ในห้วงเวลานี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้สมาคมส่งร่างคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สมาคมดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย จะได้ส่งร่างคู่มือนี้พร้อมไฟล์งาน ไปที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

จะเห็นได้ว่าสมาคมได้ใช้ความพยายามที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้ได้ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นอกจากเหตุผลในการเตรียมทีมล่วงหน้าดังกล่าวมาแล้ว การจะให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลฤดูกาล 2563 จบสิ้นลงภายในปีเดียวกันนั้น จะต้องจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกสามวัน

ความถี่ในการแข่งขันเช่นนี้ จะส่งผลให้นักกีฬาเหนื่อยล้า และเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ โดยจำนวนนัดที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้มีมากถึง 208 นัด ในรายการไทยลีก 1 เป็นต้น ดังนั้น ด้วยเหตุสุดวิสัยและความจำเป็นดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยลีกอาชีพให้จบลงได้ภายในปีเดียวกันนี้ตามกำหนดเดิม

อนึ่ง การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันต้องทำตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไขการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นต้นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค มิฉะนั้นอาจถูกห้ามมิให้จัดการแข่งขัน อันจะส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องดังเดิม

สมาคมแจง True เหตุเลื่อนเวลาเปิดลีก : สยามสปอร์ตเกม

ติดตาม อ่านข่าวฟุตบอลไทยอื่น ๆ ได้ที่ สยามสปอร์ตเกม หรือ สปอร์ตพูล ข่าวฟุตบอล วงการกีฬาไทย และต่างประเทศ